Geotechnical research

Firma L4 engineers conduct geotechnical, geological and hydrogeological research, as well as soil and groundwater quality studies. We obtain information about the properties of foundation water, the environmental situation and quality by way of inspections and expert analysis. Our prepared documents are drawn up, based on analysis conducted by experts and conclusions that are augmented with maps and schemes, providing the client with clear and extensive visual supplementary material.

Department Manager

Valērijs Šēners

We offer

 • construction site geotechnical research, including for the implementation of civil and manufacturing structure, utility, road, bridge and hydro technical structure projects;
 • geotechnical supervision and expert analysis;
 • consulting for companies in regard to construction site geotechnical studies, expert analyses and on compliance with environmental protection requirements;
 • geotechnical monitoring system development and monitoring.

Department Manager

Valērijs Šēners

 • Par pazemes ūdens monitoringa novērojumu veikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvē "Grīviņi" un Priekuļu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvē "Piebaudzes" 2017. - 2018. gadā

  Client: Priekuļu novada dome

  Due date: 2017. - 2018. gads

 • Par ģeotehniskās izpētes veikšanu teritorijā starp Lazaretes, Beverīnas un Virssardzes ielām, Liepājā

  Client: SIA "JM Properties"

  Due date: 2017. gads

 • Ģeotehniskās izpētes darbi projektam "Kurzemes loka 110 kV EPL rekonstrukcija, posmā Ventspils-Tume-Imanta, pastiprinot ar 330 kV līniju"

  Client: SIA "RECK"

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Par pazemes ūdeņu atradnes krājumu aprēķināšanu un derīgo izrakteņu atradnes pases sastādīšanu un akceptēšanu pazemes ūdens atradnei (ūdensapgādes urbumam) Kalnaoši

  Client: SIA "Ziedi JP"

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība: ģeotehniskā uzraudzība

  Client: VAS Latvijas dzelzceļš

  Due date: 2013. - 2015. gads