Environmental consulting

Our work is aimed at implementing of environmentally friendly and sustainable projects in Latvia. Therefore, specialists of the environmental department of Firma L4 make sure that, when planning and implementing projects, the human activity affects the environmental quality as less as possible, as well as the existing or potential negative effects on the environment caused by the implemented projects are prevented or decreased.

Department Manager

Jānis Māsēns

We offer:
 • environmental consulting services;
 • preparation of environmental impact assessments an environmental reports;
 • preparation of A, B category polluting activity permits and C category attestation applications;
 • development of air pollution substance and odour emission limitation projects;
 • preparation of applications for the receipt of technical regulations;
 • calculation of the natural resources tax;
 • filling of statistical reviews (2-Air, 2-Water, 3-Waste, Review of activities involving chemical substances and mixtures) and submission of such reviews to the unified environmental information system;
 • development of the industrial accident prevention programme, safety reports, civil protection plans;
 • development of the environmental quality research system, environmental monitoring system and provision of monitoring;
 • mineral deposits research and calculation of the mineral resources.

Department Manager

Jānis Māsēns

 • B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu veikšana un stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrāde

  Client: SIA “Brabantia Latvia"

  Due date: 2017. gads

 • Par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu paredzētai darbībai – smilts atradnei „Klīve DA iecirknis”, Olaines pagastā, Olaines novadā

  Client: AS "Latvijas Valsts meži"

  Due date: 2015. - 2017. gads

 • Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam realizācijas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojumu izstrāde

  Client: Jūrmalas pilsētas dome

  Due date: 2016. gads

 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam

  Client: LR Ekonomikas ministrija

  Due date: 2014. - 2015. gads

 • Pazemes ūdens monitoringa novērojumu veikšana rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuvēs „Piebaudzes” un „Grīviņi”

  Client: Priekuļu novada dome

  Due date: 2013. - 2014. gads

 • Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē

  Client: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Due date: 2013. gads

 • Iesnieguma izstrāde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošana SIA „AGA” Valmieras gaisa sadales rūpnīcai un SIA „AGA” balonu uzpildes stacijai Zaķumuižā

  Client: SIA "AGA"

  Due date: 2012. gads

 • Vides pārskata izstrāde Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam 2009. - 2021. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

  Client: SIA "Grupa 93"

  Due date: 2010. - 2012. gads