Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējumus, Vides pārskats (2.redakcija)

  • Pārskats

    13 MB

  • Pārskata kopsavilkums

    2 MB

Pielikumi

  • Pielikumi

    3 MB