Informatīvais materiāls sākotnējai sabiedriskai apspriešanai – derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve Kandavas novadā, Cēres pagastā, atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi”, nekustamajā īpašumā “Ausekļi”

 • Informatīvais materiāls Euro Skandi Auto

  159 KB

Pielikumi

 • 1. Pielikums

  3 MB

 • 2. Pielikums

  2 MB

 • 3. Pielikums

  75 KB