Supervision of building construction works

Firma L4 construction supervisors have vast experience implementing both internationally and domestically financed building construction and reconstruction projects. We specialise in supervising the public, residential and industrial buildings.

Department Manager

Gvido Nordens

We offer:

 • building construction supervision;
 • building reconstruction supervision;
 • building renovation supervision;
 • building energy efficiency upgrading and heating work construction supervision;
 • construction supervision in accordance with FIDIC agreement provisions.

Department Manager

Gvido Nordens

 • Venstpils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvdarbu būvuzraudzība

  Client: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

  Due date: 2016. - 2018. gads

 • Latvijas Starptautiskās Skolas pārbūves un jaunbūves būvniecības īstenošanai, Meistaru ielā 2, Piņķi, Babītes novads būvuzraudzība

  Client: SIA “Abode Projects"

  Due date: 2017. - 2018. gads

 • Daudzdzīvokļu ēku kompleksa, Rīgā, Bezdelīgu ielā 5, Būvprojekta ekspertīze un būvdarbu būvuzraudzība

  Client: SIA "O.M. Development"

  Due date: 2014. - 2018. gads

 • Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai

  Client: Alojas novada dome

  Due date: 2015. - 2016. gads

 • Būvdarbu virsuzraudzība tirdzniecības centrā „Apelsīns” Ādažos, Rīgas gatvē 5

  Client: SIA "Plesko Real Estate"

  Due date: 2016. gads

 • Tehniskā uzraudzība projektam „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas Ex situ infrastruktūras izveide (Oranžērija)”

  Client: VA "Nacionālais botāniskais dārzs"

  Due date: 2013. - 2014. gads