Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Firmas L4 inženieri vairāk nekā divdesmit gadu laikā ir guvuši pieredzi dažāda mēroga siltumapgādes sistēmu projektēšanā un energoefektivitātes paaugstināšanā, projektējot gan maģistrālās siltumtrases, gan katlumājas.

Atbildīgais būvspeciālists

Raitis Straumanis

Mēs nodrošinām:

 • visu veidu siltumapgādes tīklu un sistēmu būvprojektu izstrādi un vadību
 • iekšējos siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu izstrādi
 • individuālo siltumapgādes sistēmu projektēšanu
 • katlumāju tehnoloģiju projektēšanu
 • siltumsūkņu sistēmu projektēšanu
 • būvizmaksu noteikšanu
 • būvprojektu ekspertīzi

Atbildīgais būvspeciālists

Raitis Straumanis

 • Būvprojekta „Siltumtrases izbūve no Cesvaines ielas 7 uz Rūpniecības ielu 38, Madonā” izstrāde un autoruzraudzība

  Pasūtītājs: SIA "Madonas siltums"

  Termiņš: 2016. gads

 • Katlumājas rekonstrukcija Gaujā, Inčukalna novadā

  Pasūtītājs: SIA "Vidzemes energoceltnieks"

  Termiņš: 2015. gads

 • Būvprojekta "Katlu mājas izbūve veicot esošās ēkas daļas rekonstrukciju Viestura ielā 6, Jūrmalā" projektēšana un autoruzraudzība

  Pasūtītājs: VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

  Termiņš: 2015. gads

 • Siltumtrases rekonstrukcija Liepu iela 13, Liepu iela 11, Liepu iela 9, "Kļavas", Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads

  Pasūtītājs: PSIA "Krants"

  Termiņš: 2015. - 2016. gads

 • Ugāles katlu mājas un siltummezgla tehiniskā un ekonomiskā ekspertīze

  Pasūtītājs: SIA "Ugāles nami"

  Termiņš: 2015. gads