Meliorācijas sistēmu projektēšana

Firma L4 ir specializējusies meliorācijas būvprojektu izstrādē pilsētās, ciemos un lauku apvidos, kā arī konsultāciju sniegšanā saviem klientiem. Mūsu pieredzes bagāžā ir gan valsts nozīmes galveno ūdens noteku projektēšana, polderu sūkņu staciju un aizsargdambju projektēšana, gan arī teritoriju nosusināšanas projektu izstrāde.

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Kauranens

Mēs nodrošinām:

 • visu veidu meliorācijas sistēmu būvprojektu izstrādi un vadību
 • konsultācijas meliorācijas sistēmu plānošanas un projektēšanas jomā
 • pieteikumu un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu ES fondu finansējuma saņemšanai
 • meliorācijas sistēmu plūsmu mērījumu un hidrotehniskos aprēķinu veikšanu
 • būvizmaksu noteikšanu

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Kauranens

 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Cēze, ŪSIK kods 386212:01, pik. 02/80-110/70 Mazzalves pagastā, Neretas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  Pasūtītājs: VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Būvprojekta izstrāde Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves 1.kārtai

  Pasūtītājs: Siguldas pilsētas dome

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rumbas pagastā

  Pasūtītājs: Kuldīgas novada dome

  Termiņš: 2013. - 2016. gads

 • Dubnas upes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Līvānu pilsētas robežās, Līvānos, Līvānu novadā.

  Pasūtītājs: Līvānu pilsētas dome

  Termiņš: 2013. - 2014. gads

 • Būvprojekta izstrāde meliorācijas sistēmas izbūvei Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā

  Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome

  Termiņš: 2017. gads