Modelēšana/ĢIS

Sekmīgai infrastruktūras attīstības un uzturēšanas plānošanai svarīga ir precīza izejas datu apstrāde un uzglabāšana. Mēs piedāvājam datu apkopošanu, izpēti un analīzi, lai pēcāk šos datus attainotu datorizētu sistēmu – modeļu formā.

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

Mēs nodrošinām:

 • ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) modeļu izstrādi
 • ūdens un kanalizācijas sistēmu datormodeļu izstrādi
 • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu plūsmu mērījumus un sistēmu auditu
 • lietus un gruntsūdens infiltrācijas apjoma noteikšanu

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

 • Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu, hidroloģiskā matematiskā modeļa izstrāde, topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes veikšana, būvprojekta izstrāde un būvdarbu tehnisko specifikāciju sagatavošana, kā arī būvprojekta izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība vecā dambja (Brīvības ielā 60-80, Ogrē) pārbūvei un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā

  Pasūtītājs: Ogres novada dome

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Pļaviņu HES spriegumu – relatīvo deformāciju un filtrācijas modeļa izstrādāšana

  Pasūtītājs: Lahmeyer International GMBH

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras modeļa un ĢIS modeļa izstrāde, būvprojektu, pasūtītāja prasību izstrāde

  Pasūtītājs: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Kanalizācijas sistēmas modeļa izstrāde Jelgavā

  Pasūtītājs: LR Vides ministrija

  Termiņš: 2008. - 2009. gads

 • Ūdensapgādes sistēmu hidraulisko datormodeļu izstrāde 5 Kurzemes reģionu pašvaldībās - Talsi, Dundaga, Roja, Kuldīga, Skrunda

  Pasūtītājs: SIA "Ūdens inženieri"

  Termiņš: 2007. - 2008. gads