Modelling/GIS

Successful infrastructure development and maintenance planning is dependent on precise processing and storage of output data. We offer data collation, research and analysis, in order to subsequently depict this data on computerise systems – in the form of models.

Department Manager

Gints Freibergs

We offer:

 • development of geographical information system (GIS) models;
 • development of water and sewerage system computer models;
 • water mains and sewage network flow measurements and systems audits;
 • rain and groundwater infiltration volume determination.

Department Manager

Gints Freibergs

 • Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu, hidroloģiskā matematiskā modeļa izstrāde, topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes veikšana, būvprojekta izstrāde un būvdarbu tehnisko specifikāciju sagatavošana, kā arī būvprojekta izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība vecā dambja (Brīvības ielā 60-80, Ogrē) pārbūvei un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā

  Client: Ogres novada dome

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Pļaviņu HES spriegumu – relatīvo deformāciju un filtrācijas modeļa izstrādāšana

  Client: Lahmeyer International GMBH

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras modeļa un ĢIS modeļa izstrāde, būvprojektu, pasūtītāja prasību izstrāde

  Client: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Kanalizācijas sistēmas modeļa izstrāde Jelgavā

  Client: LR Vides ministrija

  Due date: 2008. - 2009. gads

 • Ūdensapgādes sistēmu hidraulisko datormodeļu izstrāde 5 Kurzemes reģionu pašvaldībās - Talsi, Dundaga, Roja, Kuldīga, Skrunda

  Client: SIA "Ūdens inženieri"

  Due date: 2007. - 2008. gads