Heating systems design

Firma L4 engineers have two decades’ worth of experience in designing heating systems on various scales and in increasing energy efficiency, designing both district heating systems and boiler houses.

Responsible Construction Specialist

Raitis Straumanis

We offer:

 • development and management of all types of heating network and system construction projects;
 • development of internal heating, ventilation and air conditioning systems construction projects;
 • individual heating systems design;
 • boiler house technology design;
 • heating pump systems design;
 • construction cost estimation;
 • expert analysis of construction projects.

Responsible Construction Specialist

Raitis Straumanis

 • Būvprojekta „Siltumtrases izbūve no Cesvaines ielas 7 uz Rūpniecības ielu 38, Madonā” izstrāde un autoruzraudzība

  Client: SIA "Madonas siltums"

  Due date: 2016. gads

 • Katlumājas rekonstrukcija Gaujā, Inčukalna novadā

  Client: SIA "Vidzemes energoceltnieks"

  Due date: 2015. gads

 • Būvprojekta "Katlu mājas izbūve veicot esošās ēkas daļas rekonstrukciju Viestura ielā 6, Jūrmalā" projektēšana un autoruzraudzība

  Client: VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

  Due date: 2015. gads

 • Siltumtrases rekonstrukcija Liepu iela 13, Liepu iela 11, Liepu iela 9, "Kļavas", Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads

  Client: PSIA "Krants"

  Due date: 2015. - 2016. gads

 • Ugāles katlu mājas un siltummezgla tehiniskā un ekonomiskā ekspertīze

  Client: SIA "Ugāles nami"

  Due date: 2015. gads