Drainage systems design

Firma L4 specialises in the development of drainage construction projects in cities, villages and rural areas, as well as in consulting its clients. Our vast experience includes designing main water drains of national importance, polder pumping stations and protective dikes, as well as the development of territorial drainage projects.

Responsible Construction Specialist

Jānis Kauranens

We offer:

 • development and management of all types of drainage system construction projects;
 • consulting in the realm of drainage system planning and design;
 • preparation of applications and other necessary documents for the receipt of financing from EU funds.
 • performance of drainage system flow measurements and hydro technical calculations;
 • construction cost estimation.

Responsible Construction Specialist

Jānis Kauranens

 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Cēze, ŪSIK kods 386212:01, pik. 02/80-110/70 Mazzalves pagastā, Neretas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  Client: VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Būvprojekta izstrāde Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves 1.kārtai

  Client: Siguldas pilsētas dome

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rumbas pagastā

  Client: Kuldīgas novada dome

  Due date: 2013. - 2016. gads

 • Dubnas upes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Līvānu pilsētas robežās, Līvānos, Līvānu novadā.

  Client: Līvānu pilsētas dome

  Due date: 2013. - 2014. gads

 • Būvprojekta izstrāde meliorācijas sistēmas izbūvei Jūras, Jūrmalas, Melnalkšņu, Smilšu un Pļavas ielu kvartālā, Salacgrīvas pilsētā

  Client: Salacgrīvas novada dome

  Due date: 2017. gads